Družbena omrežja

KLJUČNO ORODJE IN BISTVEN ELEMENT OGLAŠEVANJA IN KOMUNIKACIJ

NASTOP NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Družbena omrežja in vplivneži se povezujejo z medijskimi cilji na krovnem nivoju, katere, kako in zakaj izbrati je pomembno.

V dobi, ki jo opredeljujejo digitalni kanali in hipna konzumacija vsebin, so se družbena omrežja izkazala kot ključno orodje in bistven element marketinško-komunikacijskih strategij podjetij. Podjetja se s svojimi znamkami na ta način učinkovito in smiselno povežejo s svojim ciljnim občinstvom. Z našim celostnim strateškim pristopom prepoznamo potencial oglaševanja in komunikacij na družabnih omrežjih in tako poskrbimo za povečanje prepoznavnosti blagovne znamke, negovanje odnosov s strankami ter vključevanje ciljne skupine.

KAJ SO DRUŽBENA OMREŽJA IN ZAKAJ SO POMEMBNA?

Shema (COMMUNICATION PRISM, BRIAN SOLIS)
Shema (COMMUNICATION PRISM, BRIAN SOLIS)

V poplavi neštetih platform in digitalnih komunikacijskih kanalov je izbira pravih in kreiranje prilagojene vsebine ključnega pomena za doseganje vaših marketinško-komunikacijskih ciljev. Ob izboru priljubljenih omrežij kot sta Instagram in Facebook, se moramo glede na naše cilje vprašati tudi o smiselnem ustvarjanju in nagovarjanju ciljne skupine drugod.

Obstaja množica manjših, glede na namen in cilj bolj specializiranih, kjer lahko vaša blagovna znamka zasije. Naši izkušeni strokovnjaki se ne ustavijo na mejah znanega in preizkušenega, ampak s svojim znanjem sežejo dlje in vas vodijo skozi labirint izbora primernih, kjer boste dosegli zadane cilje in sledili viziji blagovne znamke. Naš pristop tako presega konvencionalno in upošteva neizkoriščeni potencial ostalih pogosto spregledanih omrežij.

CILJI NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Definiranje ciljev aktivnosti na družbenih omrežjih je ključni del pri sestavljanju uspešne celostne strategije. Postavljanje jasnih in merljivih ciljev nam omogoča usmerjanje v želene rezultate ter natančno merjenje uspešnosti.

Pomembno je, da jasno izberemo in opredelimo naše prave cilje z jasno definiranimi merljivimi kazalniki (KPI).

Glavna področja med katerimi izbiramo na družbenih omrežjih in jim nato določimo lastne KPIje so:

  • Povečanje prepoznavnosti blagovne znamke
  • Doseganje novih uporabnikov
  • Vključenost ciljne skupine
  • Generiranje potencialnih strank (lead generation)
  • Obisk spletnih mest
  • Povečanje prodaje in konverzij

UVID V CILJNE SKUPINE

Razumevanje zapletenosti vaše ciljne skupine je ključnega pomena za uspeh katere koli marketinško-komunikacije strategije. Kot strokovnjaki na področju, smo predani temu, da s poglobljenim razumevanjem trga in analizo vedenja ciljne skupine poiščemo stično točko, kjer se prepletajo interesi in potrebe blagovne znamke ter potencialnega občinstva. S tem pristopom ustvarjamo poglobljene in trajnostne povezave, kar omogoča učinkovito komunikacijo in gradnjo zvestobe znamki.

IZBOR DRUŽBENIH OMREŽIJ IN OPTIMIZACIJA

Pri planiranju oglaševanja in komunikacij na družbenih omrežjih je potrebno poznati njihove zakonitosti ter upoštevati, kaj želimo z oglaševanjem in komunikacijami doseči. To vodi v izbiro pravega cilja na pravih družbenih omrežjih in doseganje optimalnih in učinkovitih rezultatov.

Vsak kanal ima svoje metrike in načine spremljanja uspešnosti in učinkovitosti. Zato je pomembno, da si glede na cilj, ciljno skupino in družbeno omrežje izberemo pravilne KPIje, ki jih spremljamo. Družbena omrežja s svojim hitrim in neprestanim razvojem postavljajo stalno dinamiko digitalnega oglaševanja in komunikacij. Ena izmed ključnih razlik med ostalimi mediji je možnost hipnih sprememb in “realtime” optimizacije. Posledično je ključnega pomena, da se teh zakonitosti zavedamo in jih izkoristimo v svoj prid.

TIPI VSEBIN NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

V komunikacijah znamke na družbenih omrežjih so ključne vsebine, saj ustvarjajo zgodbo znamke.

Na družbenih omrežjih poznamo več načinov umeščanja zgodb:

  • Ustvarjene vsebine (objave blagovne znamke in promocija objav)
  • Oglaševalska vsebina (oglasi)
  • Vsebine, ki jih ustvarijo partnerji in uporabniki omrežij (vplivneži in drugi ustvarjalci vsebin)

Zavedati se moramo – Organski dosegi padajo. Čeprav obstajajo kanali, kjer plačljivo umeščanje (še) ni možno, moramo na kanalih, ki to dovoljujejo, uporabiti kombinacijo plačljivih in neplačljivih metod komunikacije.

Glede na izbor družbenih omrežij, ki jih definiramo povezano s cilji, ciljno skupino in KPIji, izberemo optimalen nabor in kombinacijo med plačljivimi in neplačljivimi metodami, da zagotovimo največji možen doseg vidnost sporočila.

NUDIMO DRUGAČEN, UČINKOVIT PRISTOP

STORITVE IN DEJAVNOSTI