Upravljanje z medijskimi budgeti

STRATEŠKI PRISTOP K MEDIJSKEMU PRORAČUNU LAHKO VODI DO PRIHRANKOV

UPRAVLJANJE Z MEDIJSKIMI PRORAČUNI

Določitev letne komunikacijske in medijske strategije je nujen začetek, ki vodi do učinkovitega medijskega načrtovanja.

Upravljanja z medijskimi proračuni nikakor ne moremo enačiti s pripravo medijskega načrta. Upravljanje z medijskimi proračuni je kompleksno delo, ki se začne s pripravo letne medijske strategije, določitvijo smiselnega proračuna in logično pravilne razporeditve investicij za oglaševanje po kanalih, medijih, sezonah, mesecih, tednih, dnevih in urah.

Priprava dolgoročne ali letne strategije nam je odličen strokovni izziv, priprava medijskih načrtov za posamezne kampanje na pravih kanalih in na tistih medijih, ki so za ciljno skupine znamke najboljši izbor pa velika priložnost, da za oglaševalca in znamko vsak detajl optimiramo. Tako pri načrtovanju kot tudi pri izvedbi medijskega zakupa.

Za pripravo dolgoročne ali letne strategije uporabljamo svoj Ekonometrični model, ki je edini v širši regiji. Ta nam ob definiciji ciljnih skupin po življenjskem slogu omogoča:

  • Določitev primernega letnega proračuna,
  • razdelitev proračuna po kampanjah,
  • razdelitev proračuna po kanalih,
  • razdelitev proračuna po posameznih medijih.

Primernost letnega proračuna je vedno povezana s položajem vaših tržnih znamk na trgu, med konkurenti in glede na to, kako in na kakšen način vaše znamke potrošniki in porabniki poznajo in uporabljajo ter kako zvesti in zavezani so jim.

NUDIMO DRUGAČEN, UČINKOVIT PRISTOP

STORITVE IN DEJAVNOSTI