Percepcijska študija

NAŠE EDINSTVENO ORODJE IN METODOLOGIJA

ŠTUDIJA PERCEPCIJE KONKURENČNIH ZNAMK

Študija percepcije konkurenčnih znamk je izhodiščno raziskovalno orodje, ki ga uporabljamo za analiziranje tržne pozicije znamke v njenem konkurenčnem okolju.

Študija nam omogoča, da pravilno opredelimo ključne atribute znamke, njene vrednote in osebnost znamke ter določimo primarni arhetip znamke, saj s študijo/raziskavo ugotovimo, kakšna je sedanja pozicija znamke med potrošniki, zvestimi porabniki znamk in lahko tudi, kako pozicijo vaše znamke prepoznavajo vaši zaposleni.

Analiza pozicije znamke pri vseh treh skupinah narekuje potrebne in definira realno dosegljive cilje.

Raziskavo izvajamo skupaj z inštitutom za raziskovanje trga in medijev Mediana, ki nam zagotavlja pravilno izvajanje raziskave prek reprezentativnega panelnega vzorca.

Rezultati raziskave so za naše delo pri načrtovanju komunikacij ključni predvsem za pravilno in natančno definiranje ciljnih skupin znamke. S študijo namreč analiziramo tudi podatke o potrošnikih, ki so zvesti porabniki naše znamke.

Ko uporabniki naše znamke opredeljujejo tipične kupce izdelkov ali storitev ‘naše’ znamke izberejo tiste like, ki so njihova najbolj natančna samorefleksija. S tem dobimo natančen podatek o tem, kdo so in kakšni so po svojem življenjskem slogu. Življenjski slog kot opredelitelj ciljne skupine pa je danes najboljši kriterij za definicijo ciljne skupine.