Ekonometrični model

PROCES EKONOMETRIČNEGA MODELIRANJA MEDIJSKIH INVESTICIJ

UNIKATNO ORODJE ZA DOLOČANJE MEDIJSKE STRATEGIJE

Ekonometrični model nam omogoča optimizirati medijske investicije oglaševalca od določitve letnega proračuna do določitve višine smiselnih investicij na posameznem komunikacijskem kanalu in mediju za vsako in vse kampanje.

Ekonometrični model - media strategy builder

Izhodišče izračunov so natančno opredeljene ciljne skupine, ki v svojih definicijah upoštevajo njihov življenjski slog in dosedanjo uporabo konkurenčnih znamk.

V orodju upoštevamo več kot 20 različnih spremenljivk, ki jih črpamo iz podatkov o višinah investicij konkurentov, o opaženosti oglaševanja po različnih kanalih za posamezno ciljno skupino znamke, o njihovi odzivnosti na oglaševanje ter o vlogi oglaševanja na nakupne odločitve za vsako in vse vaše ciljne skupine. V orodju upoštevamo dosege medijev, afinitete ciljnih skupin do medijev ter trende, ki so povezani z močjo in vlogo posameznega kanala pri izbrani ciljni skupini.

Orodje smo razvili posebej za določitev optimalne strategije oglaševanja za znamko.

S tem odličnim orodjem lahko ali preverjate svoje dosedanje razdelitve budgetov, jih določite za prihodnje obdobje na letni ravni ali zgolj za potrebe posamezne kampanje. Orodje prav tako omogoča, da lahko preračunate kaj narediti v primeru zmanjševanja medijskih investicij, lahko preverite, prek katerih komunikacijskih kanalov in medijev je smiselno oglaševati ob različnih nivojih načrtovanih investicij.

KLJUČNI PODATKI, KI JIH IZRAČUNA “MEDIA STRATEGY BUILDER”

Z ekonometričnim modelom lahko določimo optimalni proračun za znamko (ali vse znamke, ki jih upravljate v vašem podjetju), določimo razdelitev po komunikacijskih kanalih, kampanjah, sezonah in mesecih. S pomočjo ekonometričnega modela določimo optimalne višine investicij za oglaševanje na vseh in na vsakem mediju, tako da bo investicijski izplen za vašo znamke najboljši.

S pomočjo matematičnih operacij, statističnih podatkov in z uporabo logičnih sklepanj o referenčnosti posameznih medijev za vsebino, ki jo želite sporočati z vašo znamko,

 • dosežemo vaše najboljše potrošnike (vašo ciljno skupino) v pravem kanalu, mediju in času;
 • dosežemo vašo ciljno skupino in optimalno vplivamo na gradnjo optimalnega odnosa z vašo znamko;
 • poiščemo najboljšo pot do ciljne skupine ob maksimalnem učinku glede na investirana sredstva;
 • omogočamo zasledovanje vaših poslovnih ciljev ter ciljev znamke tako, da bo pot do vaših (potencialnih) potrošnikov optimalna;
 • pomagamo vam graditi konsistento prisotnost v optimalno izbranih komunikacijskih kanalih in medijih;
 • preverimo lahko, kako smiselne, učinkovite in optimalne so vaše dosedanje investicije po kanalih in medijih.

Naš ekonometrični model temelji na vseh značilnostih slovenskega trga, saj smo ga razvili in ga ves čas dopolnjujemo z analiziranjem in proučevanjem vseh medijskih značilnosti v Sloveniji.

Omogoča pa:

 • Strateško razdelitev investicij glede na natančno ciljanje po segmentih;
 • Planiranje prihrankov oz. hitro in učinkovito sledenje spremembam na trgu, v medijski krajini in situacijam v vašem podjetju (na primer: kako delovati, ko je potrebno znižati/zvišati proračun za medijske investicije);
 • Redistribucijo investicij ob spremembi ciljev ali ukinitvi izdelkov;
 • Pripravo usmeritev za načrtovanje ali brifiranje vaših medijskih agencij, tako da so že v brifu določeni medijski spliti po kanalih in medijih;
 • Razdelitev investicij na letni, kvartalni, mesečni ali kampanjski ravni:
 • Planiranje investicij ob različnih višinah proračunov z oceno učinkovitosti.

VAŠI VHODNI PODATKI, KI JIH (LAHKO) UPOŠTEVA “MEDIA STRATEGY BUILDER”

Na konceptualni ravni velja, da bodo rezultati boljši, če bodo tudi vhodni podatki bolj natančni. Izhodiščno lahko upoštevamo:

 • vaše letne poslovne cilje (opredeljene na različne načine, od rasti števila kupcev, večanja vrednosti prodaje, dvig percepcijske vrednosti vaše znamke, dvig zavedanja o znamki …);
 • če upravljate več znamk upoštevamo njihovo vlogo v celotnem portfelju (kakšen je delež posamezne znamke v celotnih prihodkih podjetja);
 • načrtovano trajanje kampanj (sezonskost, razporeditev po mesecih, trajanje po dnevih …);
 • opredelitev vsebine posamezne znamke/kampanje, ki omogoča opredelitev posameznih ciljnih skupin glede na njihovo afiniteto do vaših znamk v konkurenčnem okolju;
 • vse druge podatke, ki jih skupaj opredelimo kot ključne za posamezno znamko ali kampanjo.