Medijsko načrtovanje in zakup

MEDIJSKO NAČRTOVANJE JE KONKRETEN REZULTAT MEDIJSKE STRATEGIJE

MEDIJSKI ZAKUP, POVEZOVALNI ELEMENT STRATEGIJE IN MEDIJSKIH NAČRTOV

Medijsko načrtovanje in zakup oglasnega prostora nadgradita prejšnje korake s kvalitetno taktiko in optimizacijo.

Medijski zakup

Najpomembnejši povezovalni element medijske strategije in medijskih načrtov posamezne kampanje so natančno opredeljene ciljne skupine znamke.

Pri pripravi medijske strategije, pri medijskemu načrtovanju in zakupu oglasnega prostora je pomembno, da se osredotočamo na pravilno opredeljene ciljne skupine znamke.

CILJANJE IN DEFINICIJA CILJNIH SKUPIN.

 • Demografsko ciljanje je povezano z valutnimi podatki o gledanosti TV programov in poslušanosti radijskih postaj. Tako je pripravljenih večino vhodnih podatkov o spremljanju medijev. Za znamke demografsko ciljanje že dolgo ni več primerno. Uporaba različnih znamk ni vezana na spol in starost. Na večjo ali manjšo navezanost na znamko Precej bolj pomembno vpliva način razmišljanja in življenjski slog posameznikov in skupin. Demografsko ciljanje ni (več) primerno in nam ne omogoča optimizacije porabe investicij v oglaševanje. Ciljanje, ki temelji na demograskih opredeliteljih je preveč splošno in ne nagovarja optimalno tistih, ki imajo za odnos z vašo znamko večji potencial.
 • Ciljanje po življenjskem slogu in tipičnih porabnikih je bolj natančno, saj se osredotoča na konkretne in tipične porabnike vaše znamke ali produkta. Več kot ima podjetje znamk, različnih ponudb izdelkov ali storitev, bolj je pomembno, da jih ločuje po kampanjah, glede na to kako so potrošniki zavezani posamezni znamki (izdelki ali storitvi) in glede na potencial, ki ga ima posamezen segment za znamko, izdelek ali vašo storitev. Res je, da takšen način medijskega načrtovanja pri televizijskem oglaševanju ne omogoča natančnega spremljanja učinkovitosti prek analize doseženih GRP-jev, omogoča pa oglaševalcu, da izbere tiste komunikacijske kanale in medije, ki so za njegove ciljne skupine primernejše in učinkovitejše. Možen je približek in sicer tako, da posamezno življenjsko stilsko ciljno skupino definiramo še s pomočjo za ciljno skupino najbolj značilnih demografskih podatkov.

ALI LAHKO IMAMO ZNOTRAJ ENE DEMOGRAFSKE SKUPINE VEČ ŽIVLJENJSKIH SLOGOV?

Ravno to je čar ciljanja po življenjskem slogu, saj vemo, da imamo znotraj ene starostne skupine različne življenjske sloge. Vsak življenjski slog pa ima drugačne afinitete ter mišljenje o oglaševanju, zato si lahko na demografsko opredelitev povežete več življenjskih slogov, ter s tem načinom dosežete, da dosežete (z bolj usmerjenim in učinkovitim oglaševanjem) večji odstotek vaših potencialnih kupcev.

S tem načinom boste maksimalno optimizirali vašo medijsko potrošnjo. Pravi kanal, za pravi namen v pravem obsegu (višini investicije).

KONCEPT MEDIJSKEGA NAČRTOVANJA IN ZAKUPA OGLASNEGA PROSTORA

Upoštevanje velikega števila različnih spremenljivk in njihove medsebojne soodvisnost vpliva na izhodiščno optimizacijo izbora komunikacijskih kanalov za posamezno znamko in njeno ciljno skupino. Optimizacijo izbora nadaljujemo tudi na ravni posameznih medijev, tako da izračunamo smiselno višino investicije za posamezen medij. Šele ta izračun je osnova za pripravo konkretnih in natančnih medijskih načrtov.

Načrtujemo in zakupujemo vse kanale in medije, a predlog o tem, kakšna kombinacija komunikacijskih kanalov in medijev je za ciljno skupino znamke prava, pripravimo tako, da ti temeljijo na veljavnih in konkretnih podatkih, ki dokazujejo največjo učinkovitost predlaganih kanalov in medijev.

Analiziramo, načrtujemo in zakupujemo oglasni prostor:

 • na televizijskih programih,
  Odločitev kateri med več kot tridesetimi televizijski programi, kjer je možno oglaševati, so za posamezno ciljno skupino najbolj ustrezni, je odvisno od tega, katere programe posamezna skupina gleda več, pogosteje in na kakšen način. Podatki o dosegih, doseženih deležih, GRP-jih za pravo odločitev so pomembni, a ne zadostni, saj vsebujejo le razdelitve po osnovnih demografskih podatkih. Pri ciljanju po življenjskem slogu in/ali drugih opisnih kriterijih moramo upoštevati tudi, kako gledanost TV programov opisujejo podatki Medianine raziskave TGI. Le križanje, povezovanje in logično sklepanje iz vseh razpoložljivih podatkov nam omogoča, da izračunamo, kaj je za vašo znamko pri televizijskem oglaševanju najbolje tudi ob upoštevanju različnih cen oglasnega prostora na različnih TV porgramih. In nenazadnje: zelo pomembno je, da čim bolj natančno vemo, kaj se bo pri gledanosti televizije in televizijskih programov v prihodnjem obdobju dogajalo. Trendi, ki jih izračunavamo iz različnih podatkov nam omogočajo zelo visoko natančnost ocen gledanosti za prihodnja obdobja. V izbor primernih programov za televizijsko oglaševanje vključujemo tudi nove koncepte ciljnega televizijskega oglaševanja.
 • na radijskih programih,
  V Sloveniji deluje več kot 100 radijskih programov. Od takšnih z nacionalnim dosegom do lokalnih radijskih postaj. Odločitev, kaj je za vašo ciljno skupino najboljši izbor je povezano s pravo kombinatoriko radijskih postaj, ki dajo za vašo znamko optimalen rezultat. Kombinacija podatkov Radiometrije in podatkov iz raziskave Mediana TGI nam omogočajo iskanje optimalnega izbora radijskih postaj glede na cilje vaše znamke. Optimizacija dosegov, slišanosti in cene oglasnega prostora je ključna, kot je ključno tudi, da vemo kakšna oblika posredovanja oglasnih sporočil je za vašo ciljno skupino najbolj učinkovita (klasično oglaševanje, umeščanje vsebin, aktivacije, vključenost poslušalcev …).
 • v medijih zunanjega oglaševanja,
  Različni oglasni formati, različni dobavitelji oglasnega prostora in različna opaženost in odzivnost na oglasna sporočila v zunanjem oglaševanju so ključni za optimalni izbor medijev in komunikacijskih sredstev za pravo ciljno skupino vaše znamke. Edini pravi ključ pri izboru so tudi pri zunanjem oglaševanju podatki. Naše izhodišče so podatki raziskave Mediana TGI ter podatki posameznih medijskih hiš, ki spremljajo odzivnost na oglasna sporočila. Moč tega komunikacijskega kanala je velika predvsem pri gradnji znamke in zavedanju o znamki, kar moramo upoštevati, ko določamo višino optimalnih investicij v zunanje oglaševanje in delitev investicij na različne medije zunanjega oglaševanja. Tudi pri izboru medijev upoštevamo trende, kjer velja izpostaviti, da dosega digitalno zunanje oglaševanje v zadnjih letih v svetu in tudi pri nas eno najvišjih stopenj rasti med vsemi mediji.
 • v tiskanih medijih,
  Tiskani mediji s svojimi dosegi sicer niso v vrhu komunikacijskih kanalov, a so za določene ciljne skupine pomembni in učinkoviti. Pravi izbor s pravimi kombinacijami izbranih medijev in pravimi formati oglasnih in drugih sporočil, lahko prispeva pomemben del k uspešnemu oglaševanju vaše znamke. S kombiniranjem podatkov iz različnih raziskovalnih orodij znamo izračunati potreben obseg in vrsto oglaševanja, ki za vašo ciljno skupino optimalno ‘dela’.
 • v digitalnem marketingu,
 • na drugih komunikacijskih kanalih.
  POS, DOGODKI, AKTIVACIJE, PIAR

Analiziramo, načrtujemo in vodimo sodelovanje:

 • pri komunikacijah v sodelovanju z vplivneži.
NUDIMO DRUGAČEN, UČINKOVIT PRISTOP

STORITVE IN DEJAVNOSTI