Analiza podatkov

ORODJA

V okviru orodji za analizo potrošnikov prek podatkov raziskav in orodja Mediana TGI in prek poznavanja percepcij blagovnih znamk, smo razvili lasten modul za analizo življenjskih slogov ciljnih skupin. S temi poglobljenimi analizami ki jih uporabljamo za doseganje konkurenčnih prednosti naših poslovnih partnerjev, načrtujemo strategije in umeščanje naročnikov v pravilne kanale komunikacij in oglaševanja. Orodje je unikatno in je plod lastnega razvoja in je v izključni lasti Formitas skupine.

Raziskave in analize

V kompleksnem informacijskem okolju je analiza in raziskava potrošnika, njegovih navad in medijske potrošnje ključna za razumevanje umeščanja v medijske kanale.

Izkušnje in znanje nam omogočajo ustvarjanje celovite podobe, ki predstavlja temelj za izgradnjo uspešne medijske komunikacijske strategije.

Pri svojem delu imamo na voljo vse ustrezne raziskave in baze podatkov, ki nam z lastnimi orodji in analizami omogočajo najbolj natančne vpoglede v tržna stanja in pozicije znamk.