Ciljne skupine in življenski slog

CILJANJE PO ŽIVLJENJSKEM SLOGU ZA OPTIMALEN DOSEG

OPTIMIZACIJA RAZREZA MEDIJSKIH INVESTICIJ

Bolj kot je natačna opredelitev ciljne skupine za posamezno znamko, večja je ulčinkovitost oglaševanja.

Leta 2024 bomo praznovali deseto obletnico pomembnega oglaševalskega mega trenda, ki je opozoril na neučinkovitost ciljanja po demografskih kriterijih. Strokovnjaki za proučevanje trendov so opozorili na spremembe v populaciji in na to, da je smiselno razmišljati o ciljnih skupinah, tako da upoštevamo njihovo vedênje. Opozarjali so, da ljudje vseh starosti sestavljajo življenjske sloge in identitete bolj svobodno kot kadarkoli doslej.

To je bila potrditev tega, kar smo v svojih analizah ugotavljali tudi mi, ko smo prve definicije življenjskih slogov oblikovali že leta 2012 in jih že v letu 2013 vgradili v Mediano raziskavo TGI. Še vedno odlično služijo za poglobljene analize konkurenčnih znamk ter za iskanje optimalnih komunikacijskih kanalov in medijev za posamezno znamko.

Življenjsko stilska opredelitev ciljne skupine ima izjemno pomembno mesto v sodobnem brandingu: informacijska prenasičenost je vsak dan samo še večja, interes do oglaševanja je nizek, število komunikacijskih kanalov in medijev se je podeseterilo, konkurenčnost je praktično v vseh dejavnostih vedno večja, ob vedno večjih investicijah v oglaševanje in ob hkratnem realnem zniževanju povprečnih cen oglaševalskega prostora smo že nekaj let v oglaševalski prenasičenosti.

Zato je ključno, da oglaševalci vedo, kakšno je razmišljanje, kakšen je tisti življenjski slog, ki povezuje potrošnike z znamko. In da komunikacije znamke natančno usmerijo k tisti skupini, ki ima zaradi svojega življenjskega sloga največji potencial, da se z znamko povežejo.

Znamo jih poiskati, znamo jih opredeliti in znamo zelo natančno izbrati tiste komunikacijske kanale in medije, kjer bodo komunikacije znamke bolj verjetno opazili, se na njih odzvali, ter na tiste kanale, ki imajo na njihove nakupne odločitve največji vpliv.

NUDIMO DRUGAČEN, UČINKOVIT PRISTOP

STORITVE IN DEJAVNOSTI