Digitalni marketing

KOMPLEKSNOST DIGITALNEGA MARKETINGA ZAHTEVA IZJEMNO POGLOBLJENOST

KOMUNIKACIJE V DIGITALNEM MARKETINGU

Digitalni marketing je postal izjemno pomemben del komunikacij vsake znamke.

Če pri vseh ostalih kanalih komunikacij z vidika medijskega načrtovanja in zakupovanja oglasnega prostora lahko govorimo o ‘oglaševanju’, za področje digitalnega sveta moramo uporabljati besedno zvezo ‘komunikacije v digitalnem marketingu’. To področje je najbolj obsežno, najbolj kompleksno in najhitreje rastoče.

Strateško in operativno delo pri komunikacijah v digitalnem oglaševanju tvorita neodtujljiv tandem, ki ga je v dinamičnem okolju nujno nenehno prilagajati.

Povezanost med posredovanjem vsebine in opozarjanjem na to, kje je ta vsebina ‘skrita’, je nujno in soodvisno. Cilj komunikacij v digitalnem marketingu pa je en sam: ciljnega potrošnika moramo pripeljati do vsebin, ki jih naša znamka sporoča.

V kompleksnem procesu so ključni naslednji elementi:

 • Natančna definicija ciljne skupine in analiza njenega digitalnega komunikacijskega profila, ki pomeni poglobljen uvid v uporabo vseh njihovih digitalnih komunikacijskih kanalov.
 • Definicija ciljev kampanje: natančno določanje ciljev, kot so povečanje prepoznavnosti, angažiranost, promet, ogledi video vsebin, doseg itd., je osnova vsake digitalne kampanje.
 • Ključni kazalniki uspešnosti: določitev ključnih kazalnikov uspešnosti za vse in posamezne digitalne komunikacijske kanale, ki so v skladu s postavljenimi cilji, je ključnega pomena za merjenje učinkovitosti kampanje.
 • Tehnična izvedba na pravih lokacijah: Usmerjeno povezovanje oglaševanja na ustrezne digitalne platforme, kot so spletna stran, e-trgovina, mobilne aplikacije itd., zahteva temeljito tehnično znanje in prilagajanje glede na značilnosti posamezne platforme ali digitalnega komunikacijskega kanala.
 • Stalno spremljanje in prilagajanje: Kontinuirano spremljanje in analiziranje rezultatov posameznih kampanj ter odzivanje na spremembe in odzive potrošnikov je ključno za dinamično prilagajanje strategij in doseganje želenih marketinških ciljev.

PODROČJA, KI SODIJO MED KOMUNIKACIJE V DIGITALNEM MARKETINGU SO:

 • sporočanje pravih vsebin za ciljno skupino na spletnih mestih oziroma na spletni platformi znamke;
 • plačljivo oglaševanje prek številnih orodij (‘Search engine’ oglaševanje, ‘display’ oglaševanje z ‘bannerji’, oglaševanje z ‘native’ oglasi, video oglaševanje, oglaševanje na podcastih …) in metod za zakup oglasnega prostora (programatični zakup, ‘retargeting’, zakup prek ‘content discovery’ platform…)
 • vsebinski marketing, kjer sporočamo vsebine, ki so povezane z znamko na tistih straneh/portalih, ki imajo pri ciljni skupini visoko afiniteto in doseg;
 • e-mail marketing, prek katerega se sporočajo oznamčene vsebine prek CRM sistemov sporočanja,;
 • marketing na družbenih omrežjih, kjer gre za podajanje vsebin na družbenih omrežjih znamke (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, TikTok …) in njihovo optimalno širjenje ter za plačljivo oglaševanje na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter), ki usmerjajo na različne digitalne lokacije, ki jih za podajanje vsebin uporablja znamka,
 • druge oblike digitalnega marketinga kot je uporaba različnih oblik in vrst sporočanja na kanalih kot so Snapchat, Spotify, Apple music ….

Pri izvedbi oglaševalskega dela komunikacij v digitalnem marketingu sta vsebina sporočil in kreativnost še močneje povezani kot pri drugih komunikacijskih kanalih.

Prepričani smo, da je delo medijskega načrtovalca, kreatorja vsebin in oblikovalca oglasnih in marketinških vsebin tako zelo soodvisno in povezano, da je pomembno, da pri načrtovanju in izvedbi vseh komunikacij v digitalnem marketingu ves čas neposredno sodelujejo. To nam je ključno vodilo, ki mu sledimo.

Tim medijskih načrtovalcev in kreativcev pri načrtovanju in izvedbi komunikacij v digitalnem marketingu ves čas ‘sedi’ skupaj, sodeluje, analizira in optimira doseganje najboljših rezultatov.

Svet komunikacij v digitalnem marketingu je hkrati tudi izjemno hitro spreminjajoč. To področje je med vsemi komunikacijskimi kanali najbolj dinamično, pravila učinkovitega delovanja se hitro spreminjajo, ob tem pa velja tudi, da koncepti, ki se razvijajo v digitalnem marketingu vstopajo tudi v druge komunikacijske kanale. Digitalno zunanje oglaševanje črpa koncepte in navdih iz video oglaševanja v digitalnem marketingu, podobno velja za ciljano TV oglaševanje (addressable TV).

V svetu komunikacij v digitalnem marketingu je ključno nenehno testiranje, prilagajanje in optimizacija strategij. Nič ni statičnega; ta oblika oglaševanja je živ organizem, ki zahteva stalno prilagajanje, če želimo biti uspešni.

Prav tako je ključna medsebojna povezanost vseh komunikacijskih elementov, od digitalnih oglasov do pristajalnih strani, saj to zagotavlja dosledno in celovito uporabniško izkušnjo in hkrati optimalno pot za sporočanje zgodbe znamke.

NUDIMO DRUGAČEN, UČINKOVIT PRISTOP

STORITVE IN DEJAVNOSTI